Diensten

Sjoerts advocatenkantoor helpt u bij het oplossen van uw zaak. De juridische ondersteuning kan bestaan uit advisering, bijstand buiten rechte (zoals brieven en sommaties), het opstellen of beoordelen van juridische documenten (contracten, algemene voorwaarden) en uiteraard het procederen voor de rechtbank bij de sector civiel en sector kanton en in hoger beroep voor het Gerechtshof. Uw advocaat kan in heel Nederland optreden als advocaat en adviseur. Indien rechtsbijstand in het buitenland gewenst is, zoals in procedures die in Italië gevoerd dienen te worden, kunt u rekenen op de steun van ervaren advocaten ter plaatse met wie wordt samengewerkt.

Kennismakingsgesprek

Om uw behoefte aan juridische ondersteuning in kaart te brengen en de vraag te beantwoorden hoe Sjoerts advocatenkantoor u het beste van dienst kan zijn is altijd een gratis kennismakingsgesprek mogelijk. Dan weet u wat voor vlees u in de kuip heeft zonder dat u meteen ergens aan vast zit. Uw advocaat staat voor u klaar op de momenten die u het beste uitkomen en is ook buiten kantooruren en op zaterdag bereikbaar.

Kwaliteit dienstverlening

U kunt van Sjoerts advocatenkantoor een kwalitatief hoogstaande dienstverlening verwachten. Uw advocaat is deskundig en steeds op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen in wetgeving, rechtspraak en literatuur. Indien nodig wordt externe deskundigheid ingehuurd of gebruik gemaakt van de expertise van derden die behoren het netwerk van het kantoor.

Algemene voorwaarden en Geschillenregeling

Op de te verrichten werkzaamheden zijn algemene voorwaarden van toepassing. Deze worden u toegezonden voor of bij het sluiten van de overeenkomst tot opdracht en zijn te vinden op deze website.

Sjoerts advocatenkantoor neemt deel aan de Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur. De brochure van de Geschillencommissie en bijbehorende tarievenlijst zijn verkrijgbaar bij uw advocaat.