Italiaanse zaken

Sjoerts advocatenkantoor is gespecialiseerd in juridische dienstverlening aan iedereen die zakelijke of persoonlijke banden heeft met Italië. Het kantoor behartigt de belangen van Nederlandstalige cliënten in Italië en die van Italiaanstalige cliënten in Nederland bij zowel hun commerciële als particuliere activiteiten. Het kantoor adviseert op het gebied van het Italiaanse en Nederlandse recht en in zaken waarin verschillende nationale rechtssystemen, Europees en internationaal recht een rol spelen. Indien nodig wordt ondersteuning van Italiaanse, Nederlandse en internationale advocatenkantoren en andere specialisten ingeroepen zodat voor ieder individueel geval maatwerk kan worden geleverd.

 

Nederlanders die belangen hebben in Italië, en Italianen die belangen hebben in Nederland, hebben veelal behoefte aan een onafhankelijk adviseur die niet alleen goed op de hoogte is van de Italiaanse en Nederlandse wet- en regelgeving, maar ook van de praktijk van het wonen, werken en zaken doen in Italië. Een adviseur die daarnaast beschikt over een netwerk van deskundigen, de taal van de cliënt spreekt en, heel belangrijk, op de hoogte is van de formele en informele zakelijke gewoontes en culturele verschillen. Margreet Sjoerts heeft diverse jaren in Italië gewoond en gewerkt en is aangesloten bij de Italiaanse Orde van advocaten van Lecce, Italië. Zij spreekt uitstekend Italiaans en is op de hoogte van actuele Italiaanse wetgeving en rechtspraak. Ook voor Italiaanse bedrijven en particulieren die stappen zetten in Nederland is het een groot voordeel dat zij kunnen worden bijgestaan door een advocaat die hun taal spreekt en de verschillen èn overeenkomsten tussen het recht van de beide landen kent.

 

Bij Italiaanse zaken kunt u denken aan onder meer:

Bij Sjoerts advocatenkantoor is de praktijk het vertrekpunt, of het nu gaat om het starten van een onderneming, handelstransacties en handelsgeschillen, aansprakelijkheidskwesties, de aanschaf van onroerend goed, familierechtelijke aangelegenheden of expatriate management.

 

Voorkomen is beter en goedkoper dan genezen. Daarom is de juridische dienstverlening in Italiaanse zaken ook gericht op preventief handelen, zodat u niet voor onaangename verrassingen komt te staan. Dat is, ongeacht de rechtsvraag, altijd in het belang van de cliënt, zeker in een land als Italië, waar de bureaucratie stroperig is en de rechtsgang traag kan zijn. Buitenlanders, die lang niet altijd de landstaal spreken, zijn zich veelal niet bewust van de hordenloop die een buitenlandse juridische procedure kan zijn. Sjoerts advocatenkantoor biedt juridisch advies, begeleiding en bemiddeling. Gerechtelijke procedures worden uiteraard niet geschuwd.

 

Veel advocatenkantoren in Nederland verwijzen bij zaken met grensoverschrijdende aspecten slechts door naar een buitenlands kantoor dat vervolgens de zaak verder afhandelt. Bij Sjoerts advocatenkantoor blijft uw eigen advocaat het centrale aanspreekpunt en alle juridische stappen, van advies tot gerechtelijke procedure, worden met de cliënt besproken in de eigen taal (Nederlands, Italiaans, Engels). In samenwerking met gespecialiseerde Italiaanse advocaten worden procedures gevoerd op de meeste rechtsterreinen waarbij het voordeel voor de cliënt is dat alle informatie over de rechtsgang en over de voortgang van de zaak in de eigen taal inzichtelijk wordt gemaakt.