Tarieven

Sjoerts advocatenkantoor biedt graag haar diensten aan in de vorm die het beste bij u of uw onderneming past. Het kantoor hanteert flexibele tarieven. Vaak wordt een uurtarief afgesproken. De hoogte hiervan hangt onder meer af van de omvang en ingewikkeldheid van de zaak en eventuele spoedeisendheid. Voor bepaalde zaken is het mogelijk u bij te staan voor een af te spreken vast bedrag waarbij u vooraf zekerheid heeft over de kosten. Daarbij kunt u bijvoorbeeld denken aan zaken die te maken hebben met wonen, werk en aankopen. Ondernemers en zzp’ers kunnen daarbij denken aan het opstellen en beoordelen van contracten, algemene voorwaarden, incassozaken of een rechtspositiebepaling tegen een afgesproken all-in tarief.

Behalve in uitzonderlijke gevallen worden geen kantoorkosten in rekening gebracht. Kosten van de rechtbank (griffierechten), deurwaarders en kosten van het inschakelen van derden of van bijvoorbeeld vertalingen dient u wel zelf te betalen. Dat geldt uiteraard ook voor in het buitenland gemaakte kosten voor rechtsbijstand en advies.

Gefinancierde rechtshulp

Particulieren en (onder specifieke omstandigheden) zelfstandige ondernemers kunnen in aanmerking komen voor een toevoeging (gefinancierde rechtshulp). De overheid betaalt in dat geval aan de advocaat een subsidie voor de advocaatkosten. U betaalt aan uw advocaat een eenmalige eigen bijdrage. Eventuele externe kosten die buiten de toevoeging vallen (bijvoorbeeld griffierecht rechtbank, leges gemeente, mogelijke extra kosten deurwaarder) betaalt u ook zelf. Onder omstandigheden kunnen de kosten vergoed worden door de gemeente op basis van bijzondere bijstand; u kunt hiernaar informeren bij uw gemeente.

Rechtsbijstandverzekering

Als u verzekerd bent voor rechtsbijstand heeft u het recht van vrije advocaatkeuze, ook als uw zaak door een jurist in dienst van uw verzekeraar of eigen advocaat van de verzekeraar kan worden behandeld. Het Europese Hof van Justitie heeft dit bepaald. Er kunnen wel afspraken worden gemaakt over maximale kosten (te vergoeden door uw verzekeraar). Een door uw verzekeraar opgelegd eigen risico (bij niet-verplichte procesvertegenwoordiging) kan mogelijk worden verhaald op de wederpartij.

Kostenindicatie

Inzicht in de kosten is essentieel en de tarieven worden vooraf besproken waarbij een zo goed mogelijke inschatting gemaakt wordt van de totale kosten. Overweegt u Sjoerts advocatenkantoor in te schakelen voor uw juridische vraag of probleem en wilt u vooraf een inschatting hebben van de kosten waar u rekening mee moet houden, dan kunt u een e-mail sturen, waarin u uw zaak zo gedetailleerd mogelijk omschrijft en vraagt om een indicatie van de kosten.